Søk

Lukk
Bilde av kvinne vendt vekk fra kamera, mot solen

Avrusning


Avrusningsopphold

  • Døgnbehandling
  • Varighet 1 til 2 uker

Avrusning er en medisinsk- og psykososial behandling som skal hjelpe pasienten til å slutte å bruke rusmidler. 

Avrusning inngår oftest som et ledd i et behandlingsforløp som for eksempel:

  • I forkant av videre behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Som et ledd i en kommunal rehabiliteringsprosess
  • Før oppstart i LAR (legemiddelassistert behandling)
  • Kortvarig avrusning i pågående poliklinisk behandling

Avrusningen omfatter kartlegging og utredning av pasientens tilstand, inkludert ønsker og behov for videre behandling, samt oppfølging dersom helsetilstanden gjør det mulig.

Siste del av avrusningen, med eventuell nedtrapping av legemidler, kan ofte finne sted på en stabiliseringsavdeling.

Det skal ikke være ventetid når en pasient avslutter avrusningen og skal oppfølges i annen døgninstitusjon/-avdeling.