Søk

Lukk

Stabilisering


Stabiliseringsopphold

  • Døgnbehandling
  • Varighet er mellom 1 – 8 uker

Denne behandlingen fokuserer på å stabilisere endringene pasienten har oppnådd, samtidig som pasienten skal forberedes til å mestre en tilværelse uten rusmidler.

Utgangspunkt for stabiliseringsopphold kan være behov for:

  • Psykososial stabilisering i etterkant av avrusning
  • Kortvarig innleggelse i forbindelse med pågående poliklinisk behandling
  • Gjennomføring av opptrapping i LAR
  • Kartlegging av ressurser og vansker, samt videre hjelp eller behandlingsbehov

I Bergensklinikken er døgntilbudet kjønnsspesifikt med egne avdelinger for kvinner og menn.