Søk

Lukk

Behandling


Hva er TSB?

TSB pakkeforløp er betegnelsen på behandling av rus- og avhengighetsproblemer på spesialistnivå. Behandlingen er et samarbeid mellom pasienten og personer med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.  Som pasient skal du få vite hva som skjer, når det skjer og hvem som har ansvaret.

Bergensklinikken gir tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige, spilleavhengige og pårørende.

Rusproblematikk og spilleavhengighet er ofte sammenvevd med andre typer problemer. Det kan være helseskader, psykiske lidelser og forskjellige sosiale utfordringer tilknyttet familie, arbeidsliv og økonomi. Pasienten kan behøve hjelp på mange forskjellige områder, noe Bergensklinikken har valgt å møte ved hjelp av tverrfaglige behandlingsenheter.

Grunnelementet i behandlingsoppleggene i Bergensklinikken er ”den gode samtalen”. Her tar vi utgangspunkt i pasientens egenopplevelse og, så langt som mulig, hans eller hennes ideer om hva som kan være gode løsninger på problemet. 

Vi vil utføre en kartlegging og basisutredning i løpet av de tre første ukene etter første samtale. Trenger vi mer tid, lager vi en plan sammen med pasienten for videre utredning.