Søk

Lukk

Jobbstøtte


Hva innebærer jobbstøtte?

  • Du får din egen jobbspesialist som sammen med din behandler følger deg på veien tilbake til jobb.
  • Vi jobber ut fra dine ønsker, interesser og ressurser for å finne jobbmuligheter som passer for deg.
  • Vi følger opp både deg og arbeidsgiver for å gi best mulig støtte.
  • Vi er fleksible og tilpasser oppfølgingen etter det du trenger av jobbstøtte.

Bergensklinikken tilbyr arbeidsrettet rusbehandling. Tilbudet kalles Jobb Først, og er et samarbeid mellom Bergensklinikken, Helse Bergen, Fretex og NAV Hordaland.

Jobb Først er for deg som er i rusbehandling og som ønsker å komme ut i vanlig, lønnet arbeid.

Jobbspesialistene i Bergensklinikken samarbeider med våre behandlere. Ved å kombinere behandling og arbeidsrettet oppfølging får du individuell og helhetlig støtte til å komme ut i jobb, og til å mestre det å være i jobb.

Tilbudet baserer seg på IPS-metoden, også kalt individuell jobbstøtte.

Noe for deg?

Du må være i rusbehandling hos Bergensklinikken for å kunne benytte deg av tilbudet. Hør med din behandler eller en av jobbspesialistene om du kan velge Jobb Først som del av ditt behandlingsopplegg.