Søk

Lukk

Kognitiv atferdsterapi (KAT)


Kognitiv atferdsterapi er en metode som har godt forskningsbelegg og som har vært en integrert del av vår kliniske virksomhet i mange år.

Kognitiv atferdsterapi ble opprinnelig utviklet for ulike psykiske lidelser som depresjon og angstlidelser, men anses nå også som en kunnskapsbasert behandlingstilnærming for rusrelaterte lidelser og for pengespillavhengighet.

Kognitiv atferdsterapi anvendes ofte for pasienter som har et avgrenset rusmiddelproblem, men også ved en kombinasjon av rusavhengighet og psykiske lidelser. Med en kognitiv tilnærming anerkjenner man at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering.

Det legges vekt på mestring av risikofaktorer for tilbakefall og normalisering av symptomene pasienten opplever, med utgangspunkt i oppdatert psykologisk forskning på området.

KAT er også den mest brukte behandlingsmetoden for pengespillavhengige, både nasjonalt og internasjonalt.