Søk

Lukk

Miljøterapi


På døgnavdelingene vil det miljøterapeutiske arbeidet være det mest sentrale i hverdagen.

Miljøterapien skal være preget av at de ansatte har en tanke bak det de gjør, og at arbeidet ikke er overlatt til tilfeldigheter. Primæroppgaven er å tilrettelegge forholdene rundt deg som pasient slik at du skal kunne jobbe med egen utvikling og mot dine individuelle mål.

Vi skal være gjennomsiktige og forutsigbare i arbeidet vi gjør, og vi skal hele tiden ta utgangspunkt i planene som pasienten, behandler og avdelingen sammen har lagt.

Vi har valgt å bruke mentaliseringsbasert miljøterapi som metode i det miljøterapeutiske arbeidet. Dette er på bakgrunn av hva vi ellers tilbyr pasientene, og hvilken pasientgruppe vi jobber med.  I tillegg er dette en tilnærming som har fokus på viktigheten av hvordan man jobber sammen som kollegaer.

Vi ønsker at hele klinikken skal være preget av en mentaliserende holdning. Det vil si at vi ønsker at personalet skal ha en ikke-vitende holdning og at vi er nysgjerrige på andres sinn. At vi ikke er skråsikre i forhold til andres motiver, og at vi tar hensyn til andres følelser. Vi skal være gjennomsiktige i forhold til våre motiver og utforske andres. Dette gjelder både i møte med pasienter og kollegaer. Dette mener vi vil gi et godt og forutsigbart behandlings - og arbeidsmiljø.