Søk

Lukk

Om oss


Bergensklinikken integreres i Helse Bergen

Bergensklinikken vil i løpet av kort tid integreres i Helse Bergen og avdeling for rusmedisin (AFR). 

I flere år har Bergensklinikken vært i en kritisk økonomisk situasjon.

I august måned ble det klart at det dessverre ikke var grunnlag for videre drift.

 

En integrasjon med det rusmedisinske miljøet i Helse Bergen gir imidlertid nye muligheter, og vil ivareta både våre pasienter, våre ansatte og et stort kompetansemiljø.

Prosessen med å innlemme Bergensklinikkens ansatte, fagmiljø og behandlingstilbud i Helse Bergen pågår i disse dager.

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. Klinikken har et sterkt behandlingskunnskaps- og forskningsmiljø innen avhengighetslidelser, og tilbyr faglig forankret behandling til både rus- og spillavhengige.

Bergensklinikken tilbyr avrusning, stabilisering, poliklinikk, døgnbehandling, samt ambulante tjenester.

Pasientgruppen

Bergensklinikken har en tredelt pasientgruppe der rusmiddelavhengige er den største gruppen (utgjør ca. 95 %), etterfulgt av pengespillavhengige og pårørendegruppen.

Felles er avhengigheten og de negative konsekvenser dette har for den enkelte og de nærmeste. Pasientgruppen er svært sammensatt, der noen «bare» sliter med sin avhengighet eller skadelig bruk, men der enda flere har omfattende psykiske, kroppslige og sosiale tilleggsproblemer.

Våre mål
  • Sterk brukermedvirkning
  • Høy pasienttilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp uten unødig ventetid. 
  • Behandlingen skal alltid tilpasses pasientens situasjon, ønsker og behov.
  • God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende gjennom hele forløpet.

Det skal være høy kvalitet i utførelsen av de kliniske tjenestene, med et overordnet mål å oppnå optimale behandlingsresultater. Behandlingen skal være kunnskapsbasert, med forskning og klinisk erfaring som grunnsteinene.

Ideologiske og historiske faglige overbevisninger som gjenspeiles i behandlingsgrunnlaget skal hele tiden kunne utfordres og etterprøves, og sees opp mot ny erfaring, kunnskap og forskning. Målet er å skape en dynamisk og åpen kultur ovenfor fremtidige viktige strategiske behandlingsvalg.

Bergensklinikken skal ha en oppdatert forståelsesmodell av avhengighet. Denne danner utgangspunkt for vår felles faglig plattform.