Søk

Lukk

Til pårørende


Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk eller spillavhengighet.

Å være pårørende til mennesker med avhengighetsproblemer kan gi mange utfordringer. Hvilken belastning dette gir og hvilke behov man har for hjelp eller støtte vil variere fra person til person. Alle pårørende som henvender seg til helsetjenestene skal få generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, mulighet for opplæring, informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelavhengighet.

I vår poliklinikk kan du få hjelp og støtte til å håndtere de utfordringene du møter som pårørende.