Søk

Lukk

Barn som pårørende


Bergensklinikkene kartlegger situasjonen for barn under 18 år når foreldre mottar helsehjelp hos oss, jfr. Rundskriv IS 5/2010, Barn som pårørende.  Formålet er at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen og forebygge vansker. I samtalene med barn ønsker vi å høre om deres hverdag, svare på spørsmål og gi støtte. Vi ønsker å hjelpe med å kontakte andre hjelpeinstanser for barn når noen har behov for det.

Dersom pasienten ønsker det, gjennomføres parsamtaler, familiesamtaler og samtaler med barn. Fokus i samtalen er å gi informasjon, støtte og være behjelpelig med videre henvisning til oppfølging ved behov. Ved innleggelse i en av våre døgnklinikker tilrettelegges det for at barn og annen familie kan besøke pasienten.

Nyttige telefonnumre for barn og unge:

  • Ring 113 dersom det er fare for liv og helse
  • Rustelefonen: 08 588
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 – fra kl. 15:00 – 08:00 på hverdager, døgnåpent i helger og på helligdager
  • Barn og unges kontakttelefon: 800 33 321 – fra kl. 14:00 – 20:00

Nyttige nettsteder for barn og unge: