Søk

Lukk

Tilbud til deg som pårørende


Foreldre til barn med rusproblemer lever i en konstant stress-situasjon, og er generelt svært utsatt for å utvikle ulike psykiske lidelser. Derfor tilbyr vi korttidsoppfølging til foreldre som har barn med rusproblemer.

Tilbudet består av 10 gruppemøter der det er plass til 6-8 foreldre i hver gruppe. Gruppemøtene er undervisningsbaserte og har et aktuelt tema som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Målsettingen er å hjelpe deltakerne til å fokusere på mestringsstrategier, samt gjøre dem bevisst på hvordan egenomsorg kan ha betydning for den psykiske helsen til pårørende.

Individuelle samtaler i poliklinikk

Pårørende har individuelle behov. Fokus i individualsamtaler kan være å finne en balanse mellom involvering, grenser og ivaretakelse. Du kan henvises til samtale med egen behandler uavhengig av om den du er pårørende til er i behandling hos oss.

Vi har et tilbud til både foreldre, barn og søsken til rusavhengige. I tillegg har vi tilbud til pårørende til spillavhengige.

Drop in-tilbud til pårørende

Bergensklinikken har i samarbeid med Ivareta (tidligere Landsforbundet mot stoffmisbruk/LMS) et ukentlig drop in-tilbud for pårørende.

Her kan du som pårørende treffe fagpersoner fra Bergensklinikken og pårørende fra Ivareta.

Tidspunkt: Hver onsdag fra kl. 16.00-18.00

Sted: Kanalveien 5

Seminar og kurs

To ganger årlig arrangeres det et to dagers seminar for inntil 30 deltakere. Deltakere er pårørende av personer med rusvansker, som for eksempel:

  • voksne barn
  • søsken
  • foreldre
  • partnere

Innholdet i kurset veksler mellom presentasjoner som fokuserer på:

  • å forstå rusmiddelvansker ut fra et familieperspektivfokus på pårørendes rolle og belastninger.
  • stressmestring og sosial støtte
  • informasjon om behandlingsmetoder
  • informasjon om pårørendetilbud i regionen
  • plenumsdiskusjoner
  • erfaringsutveksling i mindre grupper ledet av kursholderne.