Søk

Lukk

Dine rettigheter


Avdeling for rusmedisin er forpliktet til å vurdere henvisningen for å avgjøre om den som er henvist:

  • har rett til nødvendig helsehjelp
  • har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til nødvendig helsehjelp
  • ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Når en pasient oppfyller vilkårene for å få rett til nødvendig helsehjelp, skal pasienten bli prioritert. Begrepene rett til prioritert helsehjelp eller rettighetspasienter blir gjerne brukt. For alle rettighetspasienter settes det en frist for når helsehjelpen senest skal gis.

Vurderingen av om du er rettighetspasient foretas ut fra faste kriterier, blant annet hvor alvorlig tilstanden er og hvilke muligheter som finnes til å bedre den med helsehjelp.