Søk

Lukk

Oppfølging og ettervern


Mange av de som har vært i døgnbehandling erfarer at tiden etter utskrivelse byr på en del utfordringer. Du kommer tilbake til hverdagen og ser at det meste er slik det var før du fikk behandlingsplass. Forskjellen er at nå skal du møte verden uten bruk av rusmidler.

Erfaringsmessig må man bruke god tid på å endre etablerte rusmønstre. Vi mener derfor det er viktig at du tenker over hva du kan trenge av oppfølging. Å endre et rusmønster kan føre til sosial isolering i en periode. Ensomhet, kjedsomhet og rastløshet kan bli årsak til tilbakefall. Dersom du opplever dette er det viktig at du tar dette opp under behandling slik at du får informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg. Vi ønsker å være en god støtte i din bedringsprosess.