Søk

Lukk

Rusavhengighet


Det kan være vanskelig å innrømme ovenfor seg selv og andre at man har et problematisk forhold til rus og avhengighet. Det er imidlertid noen tegn og handlinger som kan indikere at du har utviklet et rusproblem:

  • Når rusmidler inntas som selvmedisinering, eksempelvis for å glemme vanskelige hendelser eller for å håndtere vonde opplevelser eller tunge tanker.
  • Når rusmidler benyttes for å slappe av eller å få sove.
  • Når rusmiddelbruken går foran andre viktige hensyn som familie og barn, økonomi og jobb, og medfører negative konsekvenser.